àrids, morter i formigó

Busques arena, morter o formigó per al teu projecte?

Benvingut al nostre catàleg de productes! Fabriquem i comercialitzem una gran varietat d’àrids, morters i formigons per a diferents àmbits d’aplicació: edificació, obra civil, rehabilitacions, prefabricats i esport, oci i jardineria.

Search

Arena natural rentada 0-2mm
0-2 mm
Arena silícica de granulometria 0-2 mm, coneguda arreu com «arena natural rentada” de Bellpuig.
Arena natural rentada seca 0-0,8mm
0-0.8 mm
Arena silícica de granulometria 0-0.8 mm, assecada en procés industrial, apta per a usos tècnics i d’alt valor afegit.
Arena artificial diferents fusos granulometrics
0-2, 0-3, 0-4 mm
Arena artificial procedent de trituració i de naturalesa calcària.
Arena de soleres 0-5mm
0-4 mm
Àrid especialment dissenyat per a recrescuts de morter semi-sec (soleres) bombable.
Arena de riu 0-4mm
0-4 mm
Àrid fi de composició principalment calcària.
Arena de segona 0-5mm
0-5 mm
Àrid natural classificat apte per a reblerts.
Grava rentada
2-8, 6-12, 10-20 mm
Àrid triturat de naturalesa calcària.
Grava seca 10-40mm
10-40 mm
Grava de composició calcària sotmesa només a un procés de classificació.
0-6, 0-12, 0-20 mm
Combinació de diferents àrids i graves per a la fabricació de formigó.
ZA-6, ZA-25 mm
Material granular d’àrid triturat apte per a tractaments de carreteres.
Tot-u natural
ZN-40 mm
Material de reblert natural, no garbellat, format per àrids no triturats.
Saulo 0-6mm
0-6 mm
Àrid fi de procedència granítica.
4-8 mm
Grava natural de cantell rodó, granulometria fina i constant.
Grava de riu 20-40mm
20-40 mm (Consultar altres granulometríes)
Grava natural de cantell rodó i granulometria constant.
Arena artificial rentada 0-4mm
0-4 mm
Arena artificial procedent de trituració de naturalesa calcària.
Arena natural 0-2mm
0-2 mm
Arena silícica de granulometria 0-2 mm, coneguda arreu com “arena de Bellpuig”.
M-7.5
Morter predosificat de ciment Pòrtland i arena silícica de Bellpuig.
M-7.5
Morter predosificat de ciment Portland i arena silícica de Bellpuig 100%.
GP | CS-IV | W2
Morter predosificat projectable de ciment Pòrtland i arena silícica de Bellpuig. Additivat per a millorar-ne les prestacions.
CT C25 F25
Mescla d’àrids, ciment i additius especialment dissenyada per a la realització de soleres i recrescuts.
Morter monocomponent de consistència fluida i lleugera expansió inicial.
ZA
Adhesiu cimentós per a col·locació de peces ceràmiques en terres i revestiments interiors.
C1T
Adhesiu cimentós per peces ceràmiques en terres i revestiments interiors i exteriors.
C2TE
Adhesiu per a peces ceràmiques, gres i marbre, amb i sense absorció, interiors i exteriors.
C2TES1
Adhesiu per a peces ceràmiques, gres i marbre, amb i sense absorció, interiors i exteriors.
M15
Morter sec refractari, dissenyat per a suportar temperatures de fins a 1.150 ºC
CT C5 F1
Morter de consistència fluida, bombable i una òptima conductivitat tèrmica.
M-2,5 / M-5 / M-7,5 / M-10 / M-15
Morter predosificat de ciment Pòrtland i arena artificial.
H-25
Mescla contínua d’àrids, ciment i additius pre-dossificada en sec.