Search

Barreja rentada

0-6, 0-12, 0-20 mm

Àrid format per la combinació de diferents granulometries d’àrids gruixuts i àrids fins, sotmeses a processos de trituració, classificació i rentat. Disponible en tres calibres diferents.

CARACTERÍSTIQUES

Combinació d’àrids gruixuts i arenes rentades, ambdós de procedència calcària, de corba contínua, dissenyada especialment per a la fabricació de formigó de manera òptima.

NORMATIVA

UNE EN 12620 Formigons (formigó estructural, prefabricats).

APLICACIONS

Composició especialment dissenyada per a la fabricació de formigó.

Densitat aproximada: 1.650 Kg/m3