Search

Arena natural rentada “seca”

0-0.8 mm

Arena natural de composició principalment silícica (75 %), granulometria extra fina i constant (0-0.8 mm). Rentada i assecada en proces industrial. Aspecte blanquinós.

CARACTERÍSTIQUES

És un producte sotmès a un procés exigent de garbellat, rentat i assecat. Això li confereix una alta qualitat i unes característiques que la fan ser molt apreciada en usos industrials dins del sector dels formigons d’altes prestacions, fabricació de morters especials, etc. Producte d’una gran regularitat granulomètrica.

NORMATIVA

UNE EN 12620 Formigons (formigó estructural, paviments de carreteres, prefabricats).

UNE EN 13139 Morters (altres usos).

UNE EN 13043 Tractaments superficials i mescles bituminoses (no aptes per a capes de rodadura).

APLICACIONS

Arena apta per als usos industrials més exigents, formigó d’altes prestacions (GRC, UHPC), fabricació de morters tècnics, decapat de pintures amb màquines a pressió, etc.

Densitat aproximada: 1.550 Kg/m3

gespa artificial, grc, uhpc, cola, decapat, polímer, polimer, silice, sílice, silícica, silicica, correctora, golf, arenadebellpuig