Search

Morter “Cola Plus Exterior”

C1T

Adhesiu cimentós per a col·locació de peces ceràmiques en terres i revestiments interiors i en terres exteriors. Absorció mitja-alta (>3%). Per a formats superiors a 30×30 (900 cm2) s’ha d’utilitzar la tècnica del doble encolat. Les seves propietats són: gran adherència, bona tixotropia i fàcil aplicació. Resistent a l’aigua, especialment dissenyat pel recobriment de piscines. Rendiment: 3-4 Kg/m2 encolat simple i 6-8 Kg/m2 encolat doble.

Colors disponibles:

INSTRUCCIONS

Els suports han de ser convencionals, d’arrebossats i paviments de morter de ciment. Suports resistents, completament endurits i nets de pols, olis, pintures…

1| Aconseguir una perfecta homogeneïtzació amb uns 5 litres d’aigua per a cada sac amb batedor per a morters fins a eliminar tots els grumolls.

2| Deixar reposar la pasta 5 minuts i tornar a re-amassar.

3| Aplicar la pasta amb llana dentada en panys no superiors de 2m2. En cas necessari pentinar també el revers de la peça.

4| Col·locar les peces sobre la pasta fresca, pressionant una mica fins a aconseguir un contacte complert en tota la superfície.

5| Deixar una junta d’almenys 1.5 mm en interiors i de 5 mm en exteriors.

6| Realitzar juntes de dilatació cada 50 m2 (petits formats) i 30 m2 (grans formats). Respectar les juntes perimetrals i estructurals de l’edifici.

EMMAGATZEMATGE

El producte es presenta en sacs de paper de 25 Kg, retractilat en palets de 32 sacs (800 Kg). Temps màxim d’emmagatzematge 1 any en sac totalment tancat i protegit de la humitat. L’eliminació del producte i del seu envàs ha de ser realitzada d’acord a la legislació vigent i és responsabilitat del consumidor final del producte.

PRECAUCIONS

No aplicar en temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35 ºC. En condicions climàtiques adverses (vents i temperatures elevades) es produeix un eixugat més ràpid del normal provocant una reducció del temps obert. Comprovar periòdicament que no es formi una pel·lícula superficial en l’adhesiu estès. En aquest cas caldrà tornar a pentinar o aplicar de nou el producte. No afegir-hi cap producte addicional que en pugui modificar el contingut original de l’envàs. Evitar el contacte directe amb els ulls i la pell. En cas de contacte rentar aplicant aigua abundant a les zones afectades.

NORMATIVA

Productes amb marcatge CE, segons la norma UNE EN 12004, classificat com C1T

piscines, piscinas terrasses, terraza, paviments exteriors, pavimentos exteriores, millorat,mejorado, ceràmica,gres, gresite, descuelgue, c1 Col·locació, colocacion, colocacio, ceramica, ceràmica, gres, aplacat, alicatat,alicatado, cola, adhesiu,adhesivo, adherència,adherencia, llana dentada, rajola, banys, cuines, terrasses, paviments exteriors, paviments interiors, doble encolat.