Search

Morter “Refractari”

M15

El morter sec refractari està especialment formulat per a la construcció de forns, xemeneies, barbacoes, etc. Tant per espais interiors com exteriors, amb maons refractaris.

Colors disponibles:

INSTRUCCIONS

Aconseguireu una homogeneïtzació perfecta amb aproximadament 3.5 – 4 litres d’aigua per a cada sac amb amassada manual o amb màquina amassadora. Es recomanable utilitzar aigua de xarxa i descartar aigua de procedència dubtosa o marina.

Deixeu reposar la pasta 5 minuts abans d’aplicar-la.

Assegureu-vos que s’aplica sempre en suports nets de pols i d’altres residus. Evitar també el guix, la pintura o superfícies disgregables. Si l’ambient és molt sec, es recomana humitejar prèviament la superfície.

EMMAGATZEMATGE

El producte es presenta en sacs de paper de 25 Kg, retractilat en palets de 32 sacs (800 Kg). Temps màxim d’emmagatzematge 1 any en sac totalment tancat i protegit de la humitat. L’eliminació del producte i del seu envàs ha de ser realitzada d’acord a la legislació vigent i és responsabilitat del consumidor final del producte.

PRECAUCIONS

No aplicar en temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35 ºC. En condicions climàtiques adverses (vents i temperatures elevades) es produeix un eixugat més ràpid del normal provocant una reducció del temps obert. Comprovar periòdicament que no es formi una pel·lícula superficial en l’adhesiu estès. En aquest cas caldrà tornar a pentinar o aplicar de nou el producte. No afegir-hi cap producte addicional que en pugui modificar el contingut original de l’envàs. Evitar el contacte directe amb els ulls i la pell. En cas de contacte rentar aplicant aigua abundant a les zones afectades.

NORMATIVA

Productes amb marcatge CE, segons la norma UNE EN 998-2.

refractari, refrectari, refractario, refrectario, alta resistecia, graus centigrads, grados centigrados, 1150, barbacoes, barbacoa, barbacoas, temperatura, forn, hornos, foc, fuego, xemeneies, chimenea, maons, ladrillo, totxana, tocho, toxo.