processos i serveis

una arena única

Més enllà del topònim al que fa referència, l’arena de Bellpuig”® s’ha constituït en tota la geografia catalana com una denominació d’origen genèrica per a un tipus d’àrid molt especial. Les característiques úniques del nostre jaciment, la granulometria, l’alt contingut silícic, la procedència natural detrítica, i l’afectació directa que aquestes característiques tenen en aplicacions relacionades amb la construcció i la indústria (morters, formigons), l’han consolidat com a producte de gran valor afegit.

Aquest recurs natural únic i el compromís constant d’ARENES BELLPUIG amb la qualitat i l’eficiència han fet d’aquest producte el de més valor de tot el nostre catàleg, i constitueix la base en l’elaboració dels nostres productes més tècnics i recents, adhesius cimentosos (morters cola), grouts, etc, dotant-los d’una qualitat excepcional.

una arena única

Més enllà del topònim al que fa referència, l’arena de Bellpuig s’ha constituït en tota la geografia catalana com una denominació d’origen genèrica per a un tipus d’àrid molt especial. Les característiques úniques del nostre jaciment, la granulometria, l’alt contingut silícic, la procedència natural detrítica, i l’afectació directa que aquestes característiques tenen en aplicacions relacionades amb la construcció i la indústria (morters, formigons), l’han consolidat com a producte de gran valor afegit.

Aquest recurs natural únic i el compromís constant d’ARENES BELLPUIG amb la qualitat i l’eficiència han fet d’aquest producte el de més valor de tot el nostre catàleg, i constitueix la base en l’elaboració dels nostres productes més tècnics i recents, adhesius cimentosos (morters cola), grouts, etc, dotant-los d’una qualitat excepcional.

PROCESSOS INDUSTRIALS

A ARENES BELLPUIG estem compromesos amb la qualitat i l’excel·lència. Per aquest motiu la implicació de tot el nostre equip humà en cadascun dels processos de fabricació és determinant. L’atenció en cada detall és el que ens fa diferents. Des de la producció als sistemes de control, passant pel manteniment preventiu, la formació contínua o la prevenció de riscos. Cadascun d’aquests pilars resulta fonamental per a continuar sent una empresa de referència.

EXTRACCIÓ

EXTRACCIÓ

Aquest és el primer estadi del nostre procés productiu. Per a l'explotació dels recursos miners són necessaris una sèrie de tractaments previs sobre la finca: decapat de la terra vegetal, sanejament de la capa amb matèria orgànica, retirada de l'estrat plàstic, etc. Una vegada finalitzats tots els tractaments, comença el procés d'extracció amb l'ajuda de mitjans mecànics de gran tonatge. El "tot-U", que és com es denomina al conglomerat de material en cru, és transportat fins a les plantes de tractament on començarà el seu processat.

TRITURACIÓ / CLASSIFICACIÓ

TRITURACIÓ / CLASSIFICACIÓ

El processament del “tot-U” es realitza en les plantes de tractament on se sotmet a diferents procediments en funció de l'àrid que es vulgui obtenir. El triturat i la classificació són els passos més importants en aquesta fase de la fabricació. Tots dos processos són efectuats amb maquinària especialment dissenyada per a la mineria. Primer es tritura el material en funció dels paràmetres desitjats i després es classifica per calibres o tamisos, permetent obtenir en aquesta fase subproductes diferenciats que poden anar a acopi de producte final o bé servir de base en la fabricació de productes encara més elaborats.

RENTAT

RENTAT

Els nivells de qualitat exigits per la indústria consumidora d'àrids cada vegada són més restrictius, requereixen més homogeneïtat i estabilitat a mesura que les aplicacions són més exigents. Arenes Bellpuig compta amb diferents instal·lacions de rentat que garanteixen la qualitat superior dels nostres productes. Disposem de diferents línies de rentat (hidrociclons, dutxes, nòries, etc) amb les quals aconseguim treballar totes les granulometries. Això ens permet incorporar en el nostre catàleg des de graves gruixudes fins a sorres fines exemptes de llims i de gran regularitat.

ASSECAT

ASSECAT

L'evolució del mercat i la nostra ràpida adaptació ens ha permès continuar creixent i incorporant noves línies industrials i els tractaments més exigents i efectius. Com a part d'aquesta infraestructura, el nostre sistema d'assecat completa la nostra oferta d'àrids. D'aquesta manera, aconseguim obtenir materials aptes per als usos més rigorosos: formigons d'altes prestacions, GRC, UHPC, fabricació d'adhesius cementosos, polímers, etc.

MORTER

MORTER

A causa de la transformació constant del sector de la construcció i la creixent demanda de morters dissenyats per als nous sistemes d'edificació, ARENES BELLPUIG obre el 2006 una nova planta de fabricació. L'objectiu és donar resposta a aquesta necessitat i per a això complementem la nostra oferta amb morters silícics de paleteria i gammes més tècniques (adhesius cementosos, morters de reparació, grouts, geotèrmics, etc) amb la garantia de “l'arena de Bellpuig” com a base i element diferenciador.

ENVASAT

ENVASAT

Treballem amb dos tipus d'envasat estandarditzat. D'una banda, tenim el de gran format, Big Bags de 1.000 Kg en els quals podem ensacar qualsevol tipus d'àrid, morter de paleteria i formigó en sec. I d'altra banda, tenim el de petit format, sacs de 25 Kg tant de plàstic per a àrids i formigons, com de paper per a morters.

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA

Amb una flota de vehicles de diversos formats donem resposta a les diferents necessitats del mercat, ajustant-nos en cada servei segons les seves característiques. Subministrament a tremuja sota demanda amb camions bolquet, descàrrega a peu d’obra, transport de material paletitzat, camions grua, etc. La varietat de vehicles disponibles ens dota de capacitat per a servir les comandes en terminis molt reduïts.

RECERCA I DESENVOLUPAMENT

RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Compromesos amb la qualitat i atents sempre a les necessitats del mercat, ARENES BELLPUIG disposem d'un departament intern de control i desenvolupament des d'on garantim la idoneïtat de tots els nostres productes. A més, continuem innovant amb nous materials i serveis amb l'objectiu d'oferir a tots els nostres clients la màxima competitivitat i eficiència.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

ASSESSORAMENT TÈCNIC

Comptem amb un servei d'atenció personalitzada especialment dissenyat per als nostres clients. Aquest servei està compost per un equip de professionals qualificats i preparats per a donar suport i orientar sobre qualsevol dels nostres productes o aplicacions. També donem suport a estudis i gabinets tècnics, assessoraments específics en productes concrets, solucions d'incidències a peu d'obra, etc. El nostre equip tècnic i comercial, i tot el personal d'atenció al client, garantiran una gestió àgil i amb totes les garanties davant qualsevol necessitat que pugui sorgir.

LOGÍSTICA

Arenes Bellpuig també destaca pel seu component logístic i de servei. La nostra àmplia flota de vehicles aconsegueix donar resposta a totes les necessitats del mercat, el que genera un important valor afegit i ens permet oferir terminis de lliurament molt reduïts. Descobreix la nostra flota de vehicles!

BANYERA SEMIREMOLC
VEHICLE ARTICULAT

LLARGADA: 12.20 m

AMPLADA: 2.50 m – 2.70 m

ALÇADA:

CÀRREGA MÀXIMA: 27.000 kg (Nets).

Caixa d’alumini de descàrrega basculant. És el vehicle que carrega més quantitat. La seva càrrega màxima oscil·la entre les 26 i 27 tones (18 m3). Necessita un major espai de maniobrabilitat i no és apte per a terrenys irregulars.

QUATRE EIXOS
VEHICLE RÍGID

LLARGADA: 9.30 m

AMPLADA: 2.58 m – 2.70 m

ALÇADA:

CÀRREGA MÀXIMA: 20.500 kg (Nets)

Caixa d’alumini de descàrrega basculant. És el vehicle indicat per a accedir a les obres amb espai limitat o irregularitats en el ferm que poden dificultar l’estabilitat i/o la maniobrabilitat d’un vehicle més gran.

TRES EIXOS
VEHICLE RÍGID

LLARGADA: 8.20 m

AMPLADA: 2.50 m – 2.70 m

ALÇADA:

CÀRREGA MÀXIMA: 16.000 kg (Nets)

Caixa d’alumini de descàrrega basculant. És el més petit i maniobrable dels disponibles. És el vehicle adequat per a accedir a obres d’espais més reduïts.

CISTERNA SEMIREMOLC
VEHICLE ARTICULAT

LLARGADA: 13.75 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 3.76 m

CÀRREGA MÀXIMA: 27.000 Kg (Nets)

Cisterna de descàrrega pneumàtica. Necessita un major espai de maniobrabilitat i no és apte per a terrenys irregulars. És aconsellable no superar la longitud de mànega de 26m.

CISTERNA TRES EIXOS
VEHICLE RÍGID

LLARGADA: 8.15 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 3.76 m

CÀRREGA MÀXIMA: 16.000 Kg (Nets)

Cisterna de descàrrega pneumàtica. Més petita i maniobrable indicada per a obres amb espais reduïts o irregularitats en el ferm. És aconsellable no superar la longitud de mànega de 26m.

PORTA SITGES
VEHICLE ARTICULAT

LLARGADA: 11.87 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 3.54 m

TRES EIXOS PLUMA
VEHICLE RÍGID

LLARGADA: 9.05 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 4 m

CÀRREGA MÀXIMA: 12.600 Kg (Nets)

És el camió més petit i maniobrable dels disponibles. Disposa d’una grua de 1.500 Kg apta per a realitzar descàrregues fins a un radi de 8m.

TRES EIXOS PLUMA + REMOLC
VEHICLE ARTICULAT

LLARGADA: 17.05 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 4.00 m

CÀRREGA MÀXIMA: 22.000 Kg (Nets)

La seva configuració permet una major càrrega neta tot i que en resta maniobrabilitat. Disposa d’una grua de 1.50 Kg apta per a realitzar descàrregues fins a un radi de 8m.

QUATRE EIXOS PLUMA
VEHICLE RÍGID

LLARGADA: 10.42 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 4.00 m

CÀRREGA MÀXIMA: 16.000 Kg (Nets)

Camió grua rígid. Disposa d’una grua de 1.500 Kg apta per a realitzar descàrregues fins a un radi de 10m.

PLATAFORMA SEMIREMOLC
VEHICLE ARTICULAT

LLARGADA: 18.80 m

AMPLADA: 2.55 m

ALÇADA: 3.54 m

CÀRREGA MÀXIMA: 27.000 Kg  (Nets)

Camió de gran capacitat de càrrega. Necessita un major espai de maniobrabilitat i no disposa de mitjans de descàrrega, que han de ser proporcionats a destí.