LA NOSTRA HISTÒRIA

ARENES BELLPUIG SL neix de la unió de dues empreses locals referents en l’extracció de graves i sorres, Gravera Joan Aragoncillo i Arenes i Graves Tolosa. La societat va ser constituïda l’any 1989 acumulant més de 80 anys d’experiència dedicada a l’extracció, tractament i classificació d’àrids.

A partir de l’explotació inicial, “Arenes Bellpuig”, situada al terme municipal de Bellpuig i on actualment s’emplacen les oficines principals i els principals centres de producció , l’any 2000 s’obre una altra explotació, “La Closa”,  a la carretera de Bellpuig-Belianes, i l’any 2001 l’explotació “Anglesola”, a la partida Sant Pere del municipi d’Anglesola.

La nostra constant evolució, sempre atents a la demanda canviant del mercat, ens va donar la possibilitat d’incorporar-nos al mercat dels morters i formigons en sec, com a fabricants i amb marca pròpia, amb la construcció d’una nova planta de fabricació l’any 2006, així com també en una línia d’ensacat de petit format de 25 kg i una nova línia d’ensacat de big-bags de 1.000 kg.

L’any 2009, i a l’entrada de les nostres instal·lacions,  posem en servei una benzinera i un rentador per a cotxes i camions pels nostres clients i també per tot el públic en general.

DIVERSIFICACIÓ

El procés d’obtenció dels àrids requereix una intervenció directa en el medi ambient per aconseguir accedir als recursos miners. Per tal de reduir els impactes paisatgístics estem subjectes a minuciosos programes de restauració autoritzats i supervisats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

El procés d’obtenció dels àrids requereix una intervenció directa en el medi ambient per aconseguir accedir als recursos miners. Per tal de reduir els impactes paisatgístics estem subjectes a minuciosos programes de restauració autoritzats i supervisats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

compromesos amb el medi ambient

El procés d’obtenció dels àrids requereix una intervenció directa en el medi ambient per aconseguir accedir als recursos miners. Per tal de reduir els impactes paisatgístics estem subjectes a minuciosos programes de restauració autoritzats i supervisats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Hem anat més enllà, ja que la restauració es converteix en un factor clau, no només de la integració paisatgística, sinó també de garantir la recuperació de les finques afectades i la seva adequació de nou  a l’activitat / explotació agrícola, i preservant sempre la Biodiversitat dels espais  explotats.

Des de fa més de 15 anys col·laborem amb el Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en un projecte per a la protecció  d’espècies d’aus protegides, amb l’objectiu d’afavorir el seu hàbitat a partir dels programes de restauració de pedreres (Pla de gestió de finques); aquest esforç va ésser  reconegut amb el 1er Premi FdA de Desenvolupament sostenible en la categoria de Bones Pràctiques Mediambientals.

A més, disposem en la nau d’ensacat  d’una coberta fotovoltaica amb 2000 m2, fruit també del nostre compromís amb la generació d’energies renovables.