Nova planta fotovoltaica de 182.85 kWp

Fent una aposta per l’energia renovable, ARENES BELLPUIG SL inverteix en la fotovoltaica amb una instal·lació sobre coberta composta de 690 panells policristal·lins Canadian Solar de 265 Wp cadascun i 3 inversors SMA de 60 kW, una de les mes grans tant de la província de Lleida com de Catalunya. La producció prevista superarà els 270.000 kWh anuals dels quals el s’espera que 87 % estigui destinat a l’autoconsum i el 13 % restant sigui venut a la xarxa elèctrica com a excedent. L’energia solar fotovoltaica d’autoconsum és una solució viable per a reduir els costos energètics de les empreses, a la vegada que suposarà un estalvi de 30.856,95 Kg de CO2 anuals, l’equivalent a les emissions de CO2 de les llars de 70 persones o a plantar 1.142 arbres.

Comparteix aquesta notícia

Deixa un comentari