5. Morter Sec (sac petit format)
 
Morter de ciment Portland
M7,5 | M5
Morter de ciment portland Extrafí
M7,5 SEL
Morter per a soleres
Soleres
Morter per arrebossar projectable
GP | CS IV | W0