4. Morter sec a Granel
 
MORTER DE CIMENT PORTLAND
M7,5 | M5
MORTER PER ARREBOSSAR PROJECTABLE
GP | CS IV | W0