1. Materials a granel - Ārid
 
Arena Artificial
AF-T-0/4-C
Arena Artificial Rentada
AF-T-0/4-R-C
Arena de Riu
AF-R-0/4-R-S
Arena de Segona
AF-R-0/4-S
Arena de Soleres
AF-B-0/4R-SC
Arena Natural
AF-R-0/2-S
Arena Natural Rentada
AF-R-0/2-R-S
Barreja Rentada 0/12
AG-B-0/12-R-C
Barreja Rentada 0/20
AG-B-0/20-R-C
Barreja Rentada 0/6
AG-B-0/6-R-C
Grava 2/5
AG-T-2/5-C
Grava 2/6
AG-T-2/6-C
Grava 20/40
AG-T-20/40-C
Grava de riu 06/20
AG-R-06/20-C
Grava de riu 20/40
AG-R-20-40-C
Grava Rentada 10/20
AG-T-10/20-R-C
Grava Rentada 2/6
AG-T-2/6-R-C
Grava Rentada 6/12
AG-T-6/12-R-C
Grava Secā 10/20
AG-T-10/20-C